Metal Band Section

วงเมทัลผลงานโดดเด่นในต่างประเทศและวงที่ได้กลายเป็นตำนาน

Metal Community

ประวัติวงเมทัลสุดมันอย่าง dream theater

     .

ประวัติวงเมทัลสุดมันอย่าง dream theater

     ...

        Dream theater ถูกยกย่องให้เป็นวงพร็อก...

ประวัติวงในตำนานอย่าง Nirvana

     .

ประวัติวงในตำนานอย่าง Nirvana

     ...

        Nirvana...

มาทำความรู้จักกับเฮฟวี่เมทัลตัวพ่ออย่าง Black Sabbath

     .

มาทำความรู้จักกับเฮฟวี่เมทัลตัวพ่ออย่าง Black Sabbath

     ...

        Black Sabbath นับว่าเป็นวงร็อควงหนึ่ง...

ประวัติวงฮาร์ดร็อกชื่อดังอย่าง AC/DC

AC/DC.

ประวัติวงฮาร์ดร็อกชื่อดังอย่าง AC/DC

AC/DC...

AC/DC นับว่าเป็นวงร็อควงแรกๆ ของออสเตรียเลีย...

80 black sabbath
60 AC/DC
70 mirvara
40 dream theater

Metal Legend